Rehabilitacja

manu

dorehabilitacji.pl porady z fizjoterapii

A A A
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Mięsień poprzeczny brzucha (łac musculus transversus abdominis) - jeden z mięśni biorących udział w wytwarzaniu tłoczni brzusznej. Jest unerwiony przez nerwy międzyżebrowe VI- XII, nerw biodrowo-podbrzuszny, nerw biodrowo-pachwinowy oraz nerw płciowo-udowo.

Przyczepy:

przyczepy początkowe - powięź wewnętrzna VII – XII żebra, powięź piersiowo-lędźwiowa,przyczepia się do powięzi piersiowo-grzbietowej i biegnie do kresy białej.

Funkcje:

zbliża żebra do płaszczyzny pośrodkowej,

zwęża klatkę piersiową (mięsień wydechowy)

zwiększa ciśnienie w jamie brzusznej.

od dolnego brzegu mięśnia odczepia się wiązka włókien, która z podobną wiązką mięśnia skośnego wewnętrznego brzucha tworzy mięsień dźwigacz jądra.