Rehabilitacja

manu

dorehabilitacji.pl porady z fizjoterapii

A A A

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Orzeczenie o niepełnosprawności

 Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień w pierwszej kolejności określa status osoby nim dysponującej jako osoby niepełnosprawnej w sensie prawnym.

 

Wykaz zespołów powiatowych/miejskich i wojewódzkich do orzekania o niepełnosprawności

Ponadto pozwala korzystać (po spełnieniu określonych warunków) z szeregu form pomocy, do których należą: 

1. w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia (w tym w zakładach aktywności zawodowej i zakładach pracy chronionej), możliwość uczestnictwa w szkoleniach (w tym specjalistycznych), korzystania ze ściśle określonych przywilejów pracowniczych (m. in.: prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, dłuższej przerwy w pracy, krótszego wymiaru czasu pracy), możliwość wsparcia działalności gospodarczej lub rolniczej; 

2. w zakresie rehabilitacji społecznej – możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej realizowanej w warsztatach terapii zajęciowej oraz możliwość uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

3. dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby

4. ulgi w podatkach, zniżki w komunikacji, zwolnienie z opłat radiowo – telewizyjnych (abonamentu)

5. usługi socjalne, opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne świadczone przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki

6. uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych (np. dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością) oraz do zasiłku stałego z pomocy społecznej. 

 

Poniżej więcej szczegółowych informacji

 

1. Orzeczenie o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia

 

2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia

 

3. Orzeczenie o wskazaniu do ulg i uprawnień

 

4. Kto i gdzie składa wniosek o wydanie orzeczenia

 

5. Termin rozpatrzenia wniosku

 

6. Co zawiera orzeczenie

 

7. Jak odwołać się od orzeczenia

 

8. Legitymacja osoby niepełnosprawnej

 

9. Przekładanie orzeczeń innych organów